[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2002

 • w sprawie zmiany nazwy i programu Podyplomowych Studiów z Filozofii
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów z Zakresu Oligofrenopedagogiki
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych studiów Organizacji Pomocy Społecznej
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2002 r. dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi.
 • w sprawie zmiany nazwy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogika w Procesie Systemowego Rozwoju Kadr Policji
 • w sprawie honorariów autorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu
 • w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kolegium Polskiemu Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze
 • w sprawie zmian w instrukcji kasowej
 • w sprawie zmiany w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli "Nauczanie przyrody"
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Pedagogicznych Studiów dla Nauczycieli Języka Angielskiego
 • w sprawie zmiany w regulaminie przyznawania premii w Uniwersytecie Śląskim pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
 • w sprawie zmiany trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu
 • w sprawie zmiany nazwy Centrum Techniki Obliczeniowej i nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Technik Informatycznych