[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2002

 • w sprawie dofinansowania działalności studenckiej
 • w sprawie wydawania pracownikom napojów chłodzących
 • zmieniające zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wprowadzania systemu punktów kredytowych (ECTS) do procesu kształcenia studentów
 • w sprawie zmiany nazwy "Podyplomowych Studiów Rodziny"
 • w sprawie zmiany programu "Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej".
 • w sprawie zmiany zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zmiany trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu
 • w sprawie zmiany nazwy i programu Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Informatyka i Technologie Informacyjne w Dydaktyce"
 • w sprawie zmiany programu "Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Informatyki w Szkole".
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Pedagogika Szkolna - Diagnoza i Terapia Psycho-Pedagogiczna w Pracy Pedagoga Szkolnego
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • w sprawie zmiany programu "Podyplomowych Studiów Rodziny"
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Języka Angielskiego
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Statystyka i pomiar dydaktyczny w zreformowanej szkole.