[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2002

 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
 • w sprawie zmiany "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Wiedzy o Kulturze
 • w sprawie struktury organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek prowadzących działalność naukową , naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003
 • w sprawie utworzenia Działu Administracyjnego dla Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu Zdroju i Rybniku
 • w sprawie zmian w "Regulaminie Organizacyjnym Centrum Technik Informatycznych".
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego w Zarzeczu
 • w sprawie wprowadzenia zmiany do "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim"
 • w sprawie zmiany trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla Studentów studiów dziennych Uniwersytetu
 • w sprawie publikacji czasopism lub książek wydawanych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim "Instrukcji dla Wnioskodawców składających zlecenia na zakupy, usługi i naprawy do Działu Aparatury i Zaopatrzenia"
 • w sprawie zmiany programu "Podyplomowych Studiów Translacji".
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Marketingu Politycznego
 • w sprawie zakresu działania władz rektorskich
 • w sprawie zasad funkcjonowania w Uniwersytecie zbiorów pod nazwą "Archiwum Franciszki i Stefana Themersonów"