[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2002

 • w sprawie zasad zamieszkiwania w Hotelach Asystenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie utworzenia Kursu Specjalnego "Język rosyjski w biznesie"
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów i "Marketing i Zarządzanie w Instytucjach Książki"
 • w sprawie Uczelnianego Planu Kont
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, finansowania godzin ponadwymiarowych oraz niektórych wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne i opiekę nad studentami MISHU-u, MISMP-u, MSzNP, Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu i Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
 • w sprawie sprawie zmiany w "Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2003
 • w sprawie zmiany do zarządzenaia dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej
 • w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy włączenia Samodzielnej Sekcji Administracyjno - Gospodarczej dla obiektu przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach do Działu Admistracyjno - Gospodarczego Rektoratu
 • w sprawie powołania Biblioteki w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów "Najnowsza Historia Polski i Świata"
 • w sprawie struktury organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek prowadzących działalność naukową , naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003
 • w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy utworzenia stanowiska do spraw studentów i pracowników niepełnosprawnych)
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Informatyki
 • w sprawie określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych