[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2001

 • w sprawie zmiany w programie Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów "Zarządzanie finansami"
 • w sprawie zmiany nazwy i programu Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2002
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Multimedia w nauczaniu języka niemieckiego - CALL
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Firmą
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Multimedia w nauczaniu języka angielskiego - CALL
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Tłumaczeń Ustnych
 • w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne
 • w sprawie zmiany nazwy i programu Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Informatyka w Technice i Dydaktyce"
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogika w Procesie Systemowego Rozwoju Kadr Policji
 • w sprawie zmian w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim"
 • w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Promocji Zdrowia w Pracy Socjalnej
 • w sprawie trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu