[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2000

 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • w sprawie zmian w strukturze administracji Filii UŚ w Cieszynie
 • w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (utworzenie Samodzielnej Sekcji ds. Inwestycji)
 • w sprawie zmiany zasad zamieszkiwania w Hotelach Asystenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie określenia zakresu działania Biura Promocji i Karier
 • w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zasad wprowadzania systemu punktów kredytowych (ECTS) do procesu kształcenia studentów
 • w sprawie określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych
 • w sprawie zmiany w zarządzeniu wprowadzającym "Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie powołania Podyplomowych Studiów - "Nauczanie "przyrody" i "biologii" w zreformowanej szkole"
 • w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"
 • w sprawie rozkładu czasu pracy i dodatkowych dni wolnych od pracy w 2000 r. dla pracowników Uczelni nie będących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Historycznych