[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2000

 • zmieniajace zarządzenie w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, finansowania godzin ponadwymiarowych oraz niektórych wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne i opiekę nad studentami MISH - u, MISMP - u
 • w sprawie powołania Biblioteki Szkoły Zarządzania
 • w sprawie stawek czynszowych za najem garaży oraz miejsc do garażowania
 • w sprawie powołania Podyplomowych Studiów "Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole"
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Fotografii Reklamowej, Wydawniczej i Artystycznej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów " Sieci Komputerowe i Multimedia"
 • w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy utworzenia Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej dla obiektu przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach)
 • w sprawie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
 • w sprawie zasad przyznawania i wypłacania oraz wysokości stypendium za wyniki w nauce dla studentów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Pedagogicznych Studiów dla Nauczycieli Języka Angielskiego
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w programie zajęć Podyplomowego Studium Menedżerskiego.
 • w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego administracji ( utworzenie Samodzielnej Sekcji Administracyjno- Gospodarczej w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego)