[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2000

 • zmieniajace zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami.
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego w Sąpłatach
 • w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim".
 • w sprawie utworzenia stanowiska Specjalisty ds. Gospodarki Substancjami Chemicznymi w Inspektoracie BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
 • w sprawie zasad odpłatności za kursy organizowane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz przez Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise
 • w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych,z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
 • w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy utworzenia Zespołu Międzynarodowych Programów Badawczych i Edukacyjnych)
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Polonistycznych.
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów z Filozofii
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli "Nauczanie przyrody
 • w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zasad wynagradzania za dodatkowe zajęcia nauczycieli akademickich