[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2000

 • w sprawie Uczelnianego Planu Kont
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Pedagogika Szkolna - Diagnoza i Terapia Psycho - Pedagogiczna w Pracy Pedagoga Szkolnego
 • w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Śląskiego ".
 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2001
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego
 • w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym Podyplomowych Studiów Informatyki w Technice i Dydaktyce
 • w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych z Zastosowań Metod Informatycznych w Dydaktyce
 • w sprawie regulaminu przyznawania premii w Uniwersytecie Śląskim pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi
 • zmieniające zarządzenie w sprawie Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Fizyki dla Nauczycieli Fizyki nie będących Fizykami
 • w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym Podyplomowych Studiów Edukacji Obywatelskiej
 • w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Fizyki Uczących w Gimnazjach i Liceach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, finansowania godzin ponadwymiarowych oraz niektórych wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne i opiekę nad studentami MISH-u, i Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu
 • w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne