[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 1999

 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2000
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów dla Pracowników NIK-u
 • w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów specjalnych przez osoby nie będące obywatelami polskimi oraz wydawania im legitymacji studenckich i indeksów
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podyplomowych Studiów - Biblioteki i Systemy Informacyjne w Unii Europejskiej.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (przekształcenie Samodzielnej Sekcji Specjalnej w Dział Spraw Obronnych i Ochrony).
 • w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy utworzenia Biura Promocji i Karier).
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Śląskiego (dotyczy stanowiska Głównego Specjalisty ds. Kultury i Organizacji Imprez i Działu Agend Kulturalnych).
 • w sprawie trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu
 • w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym Podyplomowych Studiów Przyroda i Człowiek
 • w sprawie zmiany w programie Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną
 • zmian w programie Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego
 • w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji
 • w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Wiedzy o Patologii Społecznej, Profilaktyce i Socjoterapii