[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 1998

 • w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 1999
 • w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni i utworzenia Działu Informatyzacji Uczelni
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Pedagogiki Dziecka z Wychowaniem Estetycznym
 • zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu
 • w sprawie zmian w "Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".
 • w sprawie zmiany zasad korzystania z hotelu gościnnego Uniwersytetu Śląskiego
 • utworzenia Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Przyroda i Człowiek
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
 • w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów "Sieci Komputerowe i Multimedia".
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej
 • w sprawie wprowadzenia opłat za niektóre usługi wykonywane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim"