Zarządzenia Kanclerza

  • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w procesie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim ( dotyczy sprostowania omyłki)
  • w sprawie utworzenia punktu informacyjnego w administracji ogólnouczelnianej.
  • w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w procesie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim.
  • dotyczące wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowanych procedur udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim.
  • w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Ogólnouczelnianej.
  • w sprawie określenia wzoru umowy o dzieło i przeniesienia praw autorskich.
  • sprawie powołania Zespołu Personalizacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Centralnej Uczelni
  • w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w procesie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim.