Prorektorzy

Prorektor ds. Badań Naukowych

prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prorektor ds.Finansów i Rozwoju

prof. dr hab. Michał Daszykowski

Prorektor ds.Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski