Uczelniana Komisja Wyborcza

Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów PDF. 


 

Wyniki wyborów władz wydziałowych

 

Kalendarium wyborów dziekanów 

 

Wyniki wyborów na funkcje prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016–2020

 

Odpisy z protokołu komisji skrutacyjnej z dnia 21 marca 2016 r. :

 

Wyniki wyborów na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016–2020

 

Odpis z protokołu komisji skrutacyjnej z dnia 15 marca 2016 roku

 

Kandydaci na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016–2020

 


 

 

Informacje

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego – 23 lutego 2016 roku

Zarządzenie nr 1/2016 przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Lista elektorów na kadencję 2016–2020  

 

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego

 

 

 

Komunikaty Pozawydziałowych Komisji Wyborczych