Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2017 i 2018
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr. hab. Grzegorza Haneczoka z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Jerzego Łuczki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Piotra Fasta z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Profesorowi Philipowi G. Zimbardo
  • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Profesorowi Philipowi G. Zimbardo
  • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Profesorowi Philipowi G. Zimbardo