Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
  • w sprawie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2018
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2017
  • w sprawie rozwiązania umowy darowizny i przeniesienia własności nieruchomości (dotyczy nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 6A)
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
  • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
  • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020