Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2017/2018
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
  • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów filologia angielska
  • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów filologia
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Macieja Sablika z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jana Cholewy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie przyznania złotej odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020