Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2018/2019
  • w sprawie medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie księdza prof. dr. hab. Józefa Budniaka z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Macieja Sablika z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony