Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie odwołania od uchwały Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych, wraz z opinią Senatu i aktami sprawy
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Tomaszowi Pietrzykowskiemu
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr. hab. Jackowi Warchali
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Danucie Plucie-Wojciechowskiej
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. Marzenie Dzidzie
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych dr. hab. Adamowi Rostańskiemu
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Aleksandrze Skrzypietz
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Alinie Świeściak-Fast
 • w sprawie zaopiniowania Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku
 • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora i dyplomu doktora habilitowanego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania uczelnianej komisji wyborczej na kadencję 2020-2024
 • w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — prof. dr. hab. Lecha Borowca na podstawie recenzji prof. dr. hab. Jacka Gorczycy