Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
  • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
  • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr. hab. Kazimierza Zgryzka z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Rafała Sitki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Danuty Stróż z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Artura Rejtera z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony