Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów filologia
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Macieja Sablika z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jana Cholewy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie przyznania złotej odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020
  • w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy obciążenia nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12)
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii