Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej
  • w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi
  • w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Oimahmada Rahmonova z Wydziału Nauk o Ziemi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2016-2020