Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie powołania reprezentantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Radzie Związku Uczelni pod nazwą „Uczelnie Śląskie”
  • w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
  • w sprawie zniesienia kierunku antropologia języka i komunikacji
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia
  • w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • sprawie likwidacji studiów w języku angielskim prowadzonych na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia