Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018
 • w sprawie przyznania złotych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
 • sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Miloňa Potměšila z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Piotra Węgierka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie zlecenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zadania w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0."
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2017
 • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
 • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
 • w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich
 • w sprawie określenia planu wynagrodzeń dla pracowników uczelni na rok 2018
 • w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee
 • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie księdza prof. dr. hab. Andrzeja Żądło z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony