Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie utworzenia kierunku studiów edukacja kulturalna
  • w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów edukacja kulturalna
  • w sprawie zniesienia kierunku studiów stosowane nauki społeczne
  • w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia (czterosemestralne policencjackie) na kierunku informatyka
  • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Urszuli Swadźby z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Strzelec z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Marka Piechoty z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020