Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od roku akademickiego 2020/2021
 • w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonego w języku angielskim na kierunku zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative management in new media)
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika specjalna realizowanego przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Filii w Cieszynie
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dotyczy modyfikacji programów studiów oraz dostosowania do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dotyczy tytułu zawodowego)
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • sprawie powołania nowego członka pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020–2024