Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • sprawie likwidacji studiów w języku angielskim prowadzonych na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
  • w sprawie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2018
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2017
  • w sprawie rozwiązania umowy darowizny i przeniesienia własności nieruchomości (dotyczy nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 6A)
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”