Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie księdza prof. dr. hab. Józefa Budniaka z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Macieja Sablika z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Kity z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Andrzeja Fidyka z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Gaj z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku o przekazanie wszystkich dotychczas złożonych do Senatu UŚ wniosków i skarg do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie, która w ocenie Senatu UŚ jest organem wyższego stopnia w stosunku do Rady Wydziału Filologicznego UŚ w związku z toczącym się postępowaniem habilitacyjnym
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego