Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do Prezesa Rady Ministrów o rozpoznanie sporu o właściwość w postępowaniu administracyjnym
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia i funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku przy ulicy Uniwersyteckiej 4 w Katowicach
  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku nr 2 (budynku L) przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie
  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektów sportowych w Cieszynie
  • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów architektura informacji
  • w sprawie zniesienia kierunku studiów doradztwo i infobrokerstwo historyczne
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej