Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektów sportowych w Cieszynie
  • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów architektura informacji
  • w sprawie zniesienia kierunku studiów doradztwo i infobrokerstwo historyczne
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2018/2019
  • w sprawie medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego