Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2019 roku
 • w sprawie wyboru pierwszego rzecznika praw i wartości akademickich
 • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej do wykonania zadania w dziedzinie nauczania
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020–2024
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauki społeczne, w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Radosławowi Koperowi
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Jackowi Barcikowi
 • w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • w sprawie zasad i trybu wyboru rzecznika praw i wartości akademickich
 • w sprawie wyrażenia opinii o prof. dr. hab. Ryszardzie Koziołku — kandydacie na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024, zgłoszonym przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o prof. dr. hab. Karolu Kołodzieju — kandydacie na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024, zgłoszonym przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o prof. dr. Zbigniewie Janie Celińskim — osobie, którą pierwsza Rada Uniwersytetu Śląskiego zamierza wskazać jako kandydata na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024
 • w sprawie zasad i trybu opiniowania kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wykładni przepisów § 90 w związku z § 99 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wykładni przepisów § 19 – § 21 i § 23 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020–2024
 • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach