Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jana Kisiela z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Henryka Czyża z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie
  • w sprawie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie przekazania spraw według właściwości do rozpoznania
  • w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018