Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2017/2018
  • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku filologia
  • w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy studiów na kierunku filologia w specjalności - języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim
  • w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna na studiach pierwszego stopnia
  • w sprawie zniesienia kierunku studiów zarządzanie
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1b)
  • w sprawie określenia planu wynagrodzeń dla pracowników uczelni na rok 2017
  • w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2017