Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie przyznania złotych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Waldemara Karcza z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Dariusza Nawrota z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego z Wydziału Nauk o Ziemi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do Prezesa Rady Ministrów o rozpoznanie sporu o właściwość w postępowaniu administracyjnym
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia i funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku przy ulicy Uniwersyteckiej 4 w Katowicach
  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku nr 2 (budynku L) przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie