Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
 • w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwał Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Kadry Naukowej na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kadry Naukowej na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2016-2020
 • w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020