Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku administrowanie środowiskiem
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku aquamatyka — interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku komunikacja cyfrowa
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku mikro i nanotechnologia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku inżynieria biomedyczna
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku fizyka medyczna
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku chemia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku turystyka
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku geologia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku geografia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku biotechnologia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej realizowanego przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Filii w Cieszynie
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku muzyka w multimediach realizowanego przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Filii w Cieszynie
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizowanego przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Filii w Cieszynie
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa realizowanego przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Filii w Cieszynie
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku socjologia realizowanego przez Wydział Nauk Społecznych
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowanego przez Wydział Nauk Społecznych