Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie ustalenia porządku posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku
 • w sprawie projektu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia i funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie utworzenia kierunku studiów w języku angielskim Creative management in new media (zarządzanie kreatywne w nowych mediach)
 • w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie przyznania złotych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. Paulowi Lagarde’owi
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. Paulowi Lagarde’owi
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. Paulowi Lagarde’owi
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Księdzu prof. dr. hab. Januszowi Mariańskiemu
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Księdzu prof. dr. hab. Januszowi Mariańskiemu
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Księdzu prof. dr. hab. Januszowi Mariańskiemu
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu
 • w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Anny Nowak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony