Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie rozpatrzenia stanowiska Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w związku z pismem z dnia 28 września 2017 r. - "Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwianie spraw w terminie przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie przyjęcia do stosowania przez nauczycieli akademickich zasad etyki
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1)
  • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku — Profesor Aliny Kowalczykowej na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela
  • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku — dr hab. Haliny Krukowskiej na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Piechoty
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie ks. prof. dr. hab. Ireneusza Celarego z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony