Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie zniesienia kierunku studiów informacja w instytucjach e-społeczeństwa
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2018/2019
  • w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2018/2019
  • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach