Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
 • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu budynku stołówki w Sosnowcu)
 • w sprawie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2017
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2016
 • w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia
 • w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku grafika
 • w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku sztuka pisania
 • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Gaj z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Piotra Ślęzaka z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Joanny Sobczyk z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Marcina Mierzejewskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Henryka Flakusa z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Roberta Hasteroka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Doroty Kwiatkowskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2016
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Uczelni
 • w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie likwidacji kierunku studia śląskie