Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu
  • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu
  • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów muzyka w multimediach
  • w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów muzyka w multimediach
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów edukacja kulturalna