Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie utworzenia kierunku studiów etnologia i antropologia kulturowa
  • w sprawie likwidacji kierunku etnologia
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Katarzyny Krasoń z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary Szotek z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary Gutkowskiej z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o nadanie tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego”
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020