Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
  • sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Miloňa Potměšila z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Piotra Węgierka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie zlecenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zadania w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0."
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2017
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł