Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie projektu założeń do nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie wyboru członków Komitetu Nominacyjnego wskazującego kandydatów do Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie uzyskania zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora na stanowisku profesora
  • w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie określenia trybu przygotowania i przyjęcia programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
  • w sprawie określenia zasad i trybu opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020
  • w sprawie określenia Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)