Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr. hab. Piotrowi Kwiatkowskiemu
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
 • w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku pedagogika (filia w Cieszynie)
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku pedagogika - Katowice
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku matematyka
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku biofizyka
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku ochrona środowiska
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku biologia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku filologia romańska
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • w przedmiocie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr hab. Joannie Konarskiej
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr. hab. Andrzejowi Majerowi
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr hab. Urszuli Szuścik
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr hab. Katarzynie Grzybczyk
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Hannie Wojtczak
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku indywidualne studia nauczycielskie