Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
  • w sprawie zmiany prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2018
  • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej
  • w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi
  • w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Oimahmada Rahmonova z Wydziału Nauk o Ziemi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony