Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów muzyka w multimediach
  • w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów muzyka w multimediach
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów edukacja kulturalna
  • w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów edukacja kulturalna
  • w sprawie zniesienia kierunku studiów stosowane nauki społeczne
  • w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia (czterosemestralne policencjackie) na kierunku informatyka
  • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach