Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2)
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (dotyczy: edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej)
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia bloku kształcenia nauczycielskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. dr. hab. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jerzego Dajkę z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie przyznania złotej odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”