Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie księdza prof. dr. hab. Andrzeja Żądło z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jacka Szade z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Rafała Molenckiego z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Krzysztofa Jarosza z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019
  • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
  • w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia germańska