Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku historia sztuki
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku historia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku filologia germańska
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku filologia angielska
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku architektura informacji
 • w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia wspólnych studiów pierwszego stopnia dla kierunku arteterapia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku
 • w sprawie wyboru członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyboru członków Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyboru członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyboru członków Komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie powołania Komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w przedmiocie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr. hab. Leszkowi Bulińskiemu