Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku — dr hab. Haliny Krukowskiej na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Piechoty
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie ks. prof. dr. hab. Ireneusza Celarego z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Elżbiety Dutki z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Aliny Szczurek-Boruty z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2017 i 2018
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr. hab. Grzegorza Haneczoka z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony