Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie niezgodnego z prawem wywierania nacisków na sposób głosowania w postępowaniu administracyjnym i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na niezgodne z prawem pobranie środków publicznych i wniosek o nakazanie ich zwrotu
  • w sprawie rozpatrzenia wniosków o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie rozpatrzenia stanowiska Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w związku z pismem z dnia 28 września 2017 r. - "Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwianie spraw w terminie przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie przyjęcia do stosowania przez nauczycieli akademickich zasad etyki
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1)
  • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku — Profesor Aliny Kowalczykowej na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela