Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie rozpatrzenia wniosku o przekazanie wszystkich dotychczas złożonych do Senatu UŚ wniosków i skarg do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie, która w ocenie Senatu UŚ jest organem wyższego stopnia w stosunku do Rady Wydziału Filologicznego UŚ w związku z toczącym się postępowaniem habilitacyjnym
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie powołania reprezentantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Radzie Związku Uczelni pod nazwą „Uczelnie Śląskie”
  • w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
  • w sprawie zniesienia kierunku antropologia języka i komunikacji
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia
  • w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika