Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych dr. hab. Adamowi Rostańskiemu
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Aleksandrze Skrzypietz
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Alinie Świeściak-Fast
 • w sprawie zaopiniowania Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku
 • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora i dyplomu doktora habilitowanego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania uczelnianej komisji wyborczej na kadencję 2020-2024
 • w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — prof. dr. hab. Lecha Borowca na podstawie recenzji prof. dr. hab. Jacka Gorczycy
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Aleksandrze Janowskiej
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie powołania stałej komisji do spraw nadzoru
 • w sprawie powołania senackiej komisji do spraw strategii i rozwoju
 • w sprawie powołania komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach