Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2018
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2019
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni za rok 2018
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. dr hab. inż. Alicji Wakulicz-Dei
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. zw. dr. hab. Józefowi Ciągwie
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi