Uchwała nr 94/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 435/2019 * Uchwała nr 56/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021