Uchwała nr 93/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Uchwała nr 434/2019 * Uchwała nr 55/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021