Uchwała nr 92/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Uchwała nr 433/2019 * Uchwała nr 54/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021