Uchwała nr 92/2017

z dnia 25-04-2017 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2017/2018.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.04.2017