Uchwała nr 87/2008

z dnia 22-04-2008 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 71/2010 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 04.03.2009