Uchwała nr 590/2020

z dnia 30-06-2020 Senatu UŚ w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku architektura informacji .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 02.07.2020