Uchwała nr 588/2020

z dnia 30-06-2020 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022 .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 02.07.2020