Uchwała nr 586/2020

z dnia 30-06-2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku .
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 465/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 02.07.2020