Uchwała nr 580/2020

z dnia 30-06-2020 Senatu UŚ w sprawie powołania Komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na kadencję 2020-2024.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 53/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 02.07.2020