Uchwała nr 573/2016

z dnia 26-04-2016 Senatu UŚ w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 04.05.2016