Uchwała nr 572/2016

z dnia 26-04-2016 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2016/2017.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 467/2015 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 35/2016 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 01.12.2016

Wprowadził: ns, 04.05.2016