Uchwała nr 563/2016

z dnia 2016-04-26 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 127/2012 * Uchwała nr 109/2013 * Uchwała nr 446/2015 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 04.05.2016