Uchwała nr 552/2016

z dnia 22-03-2016 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Treść:

Akty uchylające: Uchwała nr 393/2019

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 30.05.2019

Wprowadził: ns, 25.03.2016