Uchwała nr 552/2016

z dnia 22-03-2016 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 25.03.2016