Uchwała nr 55/2020

z dnia 27-10-2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 434/2019 *

Akty uchylające: Uchwała nr 93/2021

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 29.10.2020