Uchwała nr 54/2020

z dnia 27-10-2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 433/2019 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 92/2021 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 29.10.2020