Uchwała nr 534/2020

z dnia 21-04-2020 Senatu UŚ w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 23.04.2020