Uchwała nr 521/2015

z dnia 15-12-2015 Senatu UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r.—Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 17.12.2015