Uchwała nr 513/2020

z dnia 08-04-2020 Senatu UŚ w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 374/2019 * Uchwała nr 417/2019 * Uchwała nr 474/2020 * Uchwała nr 496/2020 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 557/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 27.05.2020

Wprowadził: ns, 08.04.2020