Uchwała nr 51/2017

z dnia 31-01-2017 Senatu UŚ w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 142/2017 *

Akty uchylone: *Uchwała nr 380/2014 * Uchwała nr 453/2015 * Uchwała nr 482/2015 *

Akty uchylające: Uchwała nr 330/2019

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 31.01.2019

Wprowadził: ns, 06.02.2017