Uchwała nr 509/2020

z dnia 02-04-2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 427/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 06.04.2020