Uchwała nr 508/2020

z dnia 02-04-2020 Senatu UŚ w sprawie poparcia wniosku o nadanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauki społeczne, w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 06.04.2020