Uchwała nr 505/2020

z dnia 02-04-2020 Senatu UŚ w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 06.04.2020