Uchwała nr 498/2020

z dnia 26-03-2020 Senatu UŚ w sprawie wykładni przepisów § 19 – § 21 i § 23 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 27.03.2020